W razie wypadku

Uwaga!

W razie wypadku lub nagłego zachorowania należy wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112) lub zgłosić się bezpośrednio do szpitala, w szczególności na szpitalny oddział ratunkowy (SOR).