Polskie prawo zabrania

  • przebiegania lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko w miejscach niewyznaczonych,
  • zaśmiecania,
  • niszczenia cudzych rzeczy, w tym malowania napisów, graffiti,
  • używania słów wulgarnych,
  • zakłócania porządku publicznego, w tym ciszy nocnej,
  • posiadania jakiejkolwiek ilości narkotyków,
  • spożywania każdego rodzaju alkoholu poza miejscami wyznaczonymi