Policjant może

  • legitymować osoby na podstawie dokumentu posiadającego fotografię, serię i numer dokumentu,
  • wydawać wiążące polecenia uczestnikom ruchu drogowego, w tym pieszym,
  • kontrolować osobę i jej bagaż,
  • kierować ruchem drogowym,
  • nałożyć mandat, bądź skierować wniosek do Sądu o ukaranie,
  • zatrzymać osobę, która naruszyła prawo,
  • doprowadzić osobę do miejsca wytrzeźwienia,
  • użyć w stosunku do osoby siły fizycznej, kajdanek, gazu, pałki, psa służbowego,
  • jako środek ostateczny może użyć nawet broni palnej.