Koleje Śląskie

Przewozy uczestników ŚDM:

Ponad 40 dodatkowych pociągów do takich miast jak Oświęcim, Katowice, Radzionków, Wodzisław Śląski, Tychy i Pszczyna.

Z okazji Światowych Dni Młodzieży Koleje Śląskie łącznie uruchomią 67 dodatkowych pociągów, z czego 43 zostanie uruchomionych w dniach 20-24 lipca oraz 30-31 lipca. Duża część z tych połączeń umożliwi dotarcie do Katowic, Oświęcimia (Muzeum Auschwitz-Birkenau) i Radzionkowa (stacja najbliższa Piekarom Śląskim, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej). Realizowane będą także połączenia powrotne.

 23 lipca:

Na koncert i z powrotem.

Koleje Śląskie zaplanowały także dodatkowe pociągi nocne, które umożliwią uczestnikom koncertów organizowanych na katowickim lotnisku Muchowiec powroty do takich miejscowości jak Tychy, Rybnik, Wodzisław Śląski, Ruda Śląska i Pszczyna (bez postojów na stacjach pośrednich).

Specjalnymi pociągami zostanie odwiezionych ok. 6 700 koncertowiczów zgłoszonych przez stronę kościelną. Pociągi odwożące uczestników koncertów na Muchowcu są oznaczone w rozkładzie jako ŚDM. Są one dedykowane dla grup rejestrowanych przez stronę kościelną, ale możliwe jest skorzystanie z tych połączeń również przez osoby spoza grup zorganizowanych. Niemniej jednak ze względu na ograniczoną ilość dostępnych miejsc, prosimy uczestników koncertu (przyjeżdżających na własną rękę) o uważne sprawdzenie rozkładów jazdy i możliwości powrotu komunikacją publiczną.

 28 lipca:

Każdy będzie mógł bezpłatnie podróżować pociągami Kolei Śląskich w całymwojewództwie śląskim oraz z/do Oświęcimia.

W dniu wizyty Ojca Świętego na Jasnej Górze (28 lipca) wszyscy w województwie śląskim oraz na odcinku Katowice – Oświęcim będą mogli podróżować pociągami Kolei Śląskich bezpłatnie. Zaplanowano także wzmocnienie składów regularnie kursujących do i z Częstochowy oraz uruchomienie 22 dodatkowych połączeń, które dowiozą pielgrzymów na jasnogórską poranną mszę i umożliwią powrót z niej w kierunku południowym (m.in. do Zawiercia, Myszkowa, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Sosnowca, Katowic) i południowo-zachodnim (m.in. do Lublińca, Tarnowskich Gór, Bytomia, Katowic).

 Najważniejsze informacje ogólne:

 1. Koleje Śląskie w ramach dodatkowych (okazjonalnych) 67 połączeń w dniach 20-24, 28 lipca oraz 30 lipca – 1 sierpnia mogą przewieźć nawet ok. 50 tysięcy pielgrzymów.
 2. Koleje Śląskie zakładają przewiezienie połączeniami okazjonalnymi (dodatkowymi) ok.:
 • 7 900 pielgrzymów zgłoszonych przez stronę kościelną w kierunku Katowic,
 • 4 500 pielgrzymów zgłoszonych przez stronę kościelną w kierunku Radzionkowa,
 • 4 300 pielgrzymów zgłoszonych przez stronę kościelną w kierunku Tychów,
 • 3 600 pielgrzymów zgłoszonych przez stronę kościelną w kierunku Oświęcimia,
 • 2 300 pielgrzymów zgłoszonych przez stronę kościelną w kierunku Częstochowy

oraz

 • 6 700 osób zgłoszonych przez stronę kościelną po koncercie na Muchowcu.
 1. Koleje Śląskie w miarę swoich możliwości będą na kluczowych trasach oraz w kluczowych godzinach wzmacniać składy pociągów regularnie kursujących.
 2. Przewoźnik  planuje wzmocnienie służb odpowiedzialnych za obsługę podróżnych, m.in. w pociągach dodatkowa obsługa i ochrona, wzmocnienie infolinii.
 3. Lista rozkładowych oraz dodatkowo uruchamianych połączeń dostępna jest w zakładce rozkład jazdy.
 4. W związku z ogromną skalą przedsięwzięcia i doniosłością wydarzenia, a także ograniczoną ilością taboru posiadanego przez przewoźnika kolejowego, niektóre z rozkładowych pociągów w czasie trwania ŚDM zostaną zastąpione komunikacją autobusową – pełną listę ZKA wprowadzanej w związku z ŚDM można znaleźć w specjalnej tabeli.
 5. Część dodatkowych pociągów jest zarezerwowana dla grup zorganizowanych przez stronę kościelną. Koleje Śląskie zwracają szczególną uwagę na to, że w tych pociągach nie należy spodziewać się wolnych miejsc. Dlatego też sugerujemy, aby niezarejestrowani pielgrzymi (tj. nieposiadający identyfikatorów) korzystali z połączeń ogólnodostępnych (poza 28 lipca – odpłatnie, 28 lipca – bezpłatnie).
 6. Informacje dot. zaangażowania Kolei Śląskich w Światowe Dni Młodzieży zamieszczane na stronie internetowej będą stale uzupełniane oraz aktualizowane. W związku z tym przewoźnik prosi o śledzenie umieszczanych komunikatów.
 7. Informacji udziela czynna przez całą dobę infolinia Kolei Śląskich (32 428 88 88).

Rozkład jazdy pociągów

Rozkład jazdy pociągów regularnie kursujących oraz okazjonalnych (dodatkowych) można znaleźć w zakładce Rozkład jazdy.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na to, że w pociągach zarezerwowanych przez grupy kościelne nie należy spodziewać się wolnych miejsc. Dlatego też zachęcamy niezarejestrowanych pielgrzymów (nieposiadających identyfikatorów) do skorzystania z połączeń ogólnodostępnych.

Pociągi oznaczone w rozkładzie jazdy jako ŚDM są dedykowane dla grup rejestrowanych przez stronę kościelną, ale możliwe jest skorzystanie z tych połączeń również przez osoby spoza grup zorganizowanych.

We wszystkich pociągach wskazanych w rozkładzie jazdy (za wyjątkiem pociągów zarezerwowanych przez stronę kościelną), poza kursującymi 28 lipca, niezarejestrowanych pielgrzymów (nieposiadających identyfikatorów) obowiązuje taryfa normalna.

28 lipca każdy będzie mógł bezpłatnie podróżować pociągami Kolei Śląskich w całym województwie śląskim oraz na trasie obsługiwanej w województwie małopolskim (Katowice – Oświęcim).


Zastępcza komunikacja autobusowa

W związku z ogromną skalą przedsięwzięcia i doniosłością wydarzenia, a także ograniczoną ilością taboru posiadanego przez przewoźnika kolejowego, niektóre z rozkładowych (regularnie kursujących) pociągów w czasie trwania ŚDM zostaną zastąpione komunikacją autobusową.

Spółka zaplanowała, że ok. 50 rozkładowych (regularnie kursujących) połączeń kolejowych (częściowo lub na całej linii) zostanie zastąpionych przez komunikację autobusową. Połączenia zastępowane autobusami zostały dobrane w taki sposób, aby zminimalizować niedogodności z tym związane (autobusy zostaną wytrasowane na liniach mniej popularnych).

WYKAZ POŁĄCZEŃ, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE AUTOBUSAMI MOŻNA ZNALEŹĆ W SPECJALNEJ TABELI.


Bezpieczeństwo

Koleje Śląskie dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swoim pasażerom. W ramach działań w tym zakresie m.in. dodatkowo uświadamiano podczas pouczeń okresowych drużyny konduktorskie o potencjalnych zagrożeniach (np. pozostawiony bez opieki bagaż), przeprowadzono praktyczne ćwiczenia z zakresu realizacji założeń procedur bezpieczeństwa, doposażono kierowników pociągów w specjalne apteczki, przygotowano tysiące litrów butelkowanej wody na wypadek upałów i ewentualnych opóźnień pociągów oraz zaprogramowano na niektórych składach wyświetlanie na ekranach LCD komunikatów związanych z bezpieczeństwem (m.in. najważniejsze numery telefonów, np. do Służby Ochrony Kolei i Policji).

Personel pokładowy (kierownicy pociągów, konduktorzy) będzie wzmocniony o dodatkowe osoby oraz pracowników służb ochrony firmy Impel. Ponadto służby informacyjne oraz osoby związane z obsługą pasażerów zostały doposażone w obcojęzyczne rozmówki (język angielski, niemiecki, hiszpański, włoski i rosyjski) oraz są wspierane przez dodatkowych informatorów.


Załączniki
Koleje Śląskie - dodatkowe pociągi

Linki do stron zewnętrznych
PKP Intercity dla zarejestrowanych pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży
Koleje Śląskie na Światowe Dni Młodzieży
Rozkład jazdy pociągów Kolei Śląskich