Diecezja Sosnowiecka

Diecezja sosnowiecka została powołana do istnienia 25 marca 1992 r. przez Jana Pawła II. Na stolicę diecezji wybrano miasto Sosnowiec, a kościołem katedralnym stała się świątynia parafialna pw. Wniebowzięcia NMP. W granicach diecezji znajduje się 12 miast, w tym 3 duże aglomeracje liczące ok. 100 tys. mieszkańców (Sosnowiec 259 tys., Dąbrowa Górnicza 139,2 tys., Jaworzno 100 tys.) oraz 15 gmin wiejskich. Diecezja sosnowiecka to: obszar: 2000 km. kw.; mieszkańców: 669.400; katolików: 622.500; parafii: 162; księży diecezjalnych: 405; księży zakonnych: 45; sióstr zakonnych: 122; kleryków: 38. Biskupem diecezjalnym jest bp Grzegorz Kaszak, pomocniczym bp Piotr Skucha. Na terenie diecezji znajduje się jedyna w Europie Pustynia Błędowska o powierzchni 33 km. kw.

Na terenie diecezji warto zobaczyć m.in.:

Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach powstało w 2002 r . Kościół ma tytuł Bazyliki Mniejszej. Wybudowano go w latach 1903-1910.

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej - w 1957 r. Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński ogłosił Matkę Bożą Anielską Patronką Dąbrowy Górniczej i Matką Zagłębia, a 19 maja 1968 r. kardynał Stefan Wyszyński i kardynał Karol Wojtyła oraz biskup Stefan Bareła dokonali koronacji łaskami słynącej figury.

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Jaworznie - Osiedlu Stałym wzniesione zostało w tzw. Łagrze Jaworzno, założonym przez Niemców w 1943 r. jako filia obozu oświęcimskiego. W latach 1945-1950 władze komunistyczne przekształciły go w Centralne Więzienie dla Młodocianych Więźniów Politycznych. To tu dokonano kaźni tysięcy młodych ludzi. Koronacji łaskami słynącego wizerunku Najśw. Maryi Panny Nieustającej Pomocy dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II podczas wizyty apostolskiej w Sosnowcu 14 czerwca 1999 r.

Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin w Pilicy - Biskupicach - korony dla wizerunku Maryi poświecił Ojciec Święty Jan Paweł II w 2002 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kościół został wybudowany w latach 1743-1746.

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skałkowej w Podzamczu - Ogrodzieńcu powstało w 2002 r. Kult maryjny w Podzamczu datowany jest od 1818 r.

Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej na wzgórzu Gołonóg - pierwszy kościół wybudowano w latach 1675-1678.

Sanktuarium św. Jana Vianney’a w Czeladzi-Piaskach, przy parafii Matki Bożej Bolesnej, powołał do życia w 2015 r. biskup Grzegorz Kaszak. Do powstania kościoła przyczynił się Wiktor Vianney, krewny Proboszcza z Ars, ówczesny dyrektor miejscowej kopalni.

Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu w Będzinie-Syberce, przy parafii Nawiedzenia NMP - jest to pierwsza w Polsce świątynia - pomnik martyrologii Polaków na Wschodzie, na terenach byłego Związku Radzieckiego i Rosji.

Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu tytuł bazyliki mniejszej otrzymała w 1999 r. W 2015 roku bazylika uległa częściowemu zniszczeniu w czasie pożaru, obecnie jest po generalnym remoncie.

Drewniany kościół pw. Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej w Mostku z 1571 r.

Drewniany kościół pw. św. Marka w Rodakach z ok. 1601 r.

Drewniany kościół pw. św. Wawrzyńca w Bobrownikach z 1669 r.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Siewierzu z XI/XII w., usytuowany w obrębie cmentarza grzebalnego, wzniesiony został z piaskowca.

Kościół św. Jakuba Ap. Starszego w Gieble z XIII w. - kościół posiada relikwie św. Jakuba i znajduje się na trasie Via Regia.

Kościół na najwyższym w okolicy wzgórzu św. Doroty w Będzinie - Grodźcu z 1637 r.