Diecezja Katowice

Podstawowe informacje

„Diecezja katowicka została powołana do życia bullą papieża Piusa XI „Vixdum Poloniae unitas” z 28 X 1925 i została włączona do metropolii krakowskiej”.

W momencie powołania do życia diecezja liczyła ok. 915 tys. wiernych. W 1992 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego Kościoła w Polsce uszczuplone zostało terytorium diecezji katowickiej: diecezji gliwickiej przekazano 6 dekanatów (200 tys. wiernych), a diecezji bielsko-żywieckiej – 8 dekanatów (350 tys. wiernych). Obecnie archidiecezję katowicką zamieszkuje około 1 500 000 mieszkańców, w tym około 1 450 000 katolików.

Archidiecezja liczy 37 dekanatów, 322 parafie, w których pracuje 1065 księży diecezjalnych, 117 księży zakonnych, i 935 osób konsekrowanych. W seminarium duchownym przygotowuje się do kapłaństwa 120 alumnów.

Patroni diecezji

  • Matka Boża Piekarska – Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich – największe na Śląsku miejsce pielgrzymkowe związanym z kultem maryjnym. Początki sanktuarium w Piekarach Śląskich sięgają XVII wieku, gdy ks. proboszcz Jakub Roczkowski umieścił w ołtarzu głównym odnowiony wizerunek Matki Bożej, który dotychczas znajdował się w bocznej kaplicy. W okresie międzywojennym XX w. w Piekarach Śląskich rozpoczęto organizowanie pielgrzymek stanowych: mężczyzn i młodzieńców (ostatnia niedziela maja)kobiet i dziewcząt (niedziela po 15 sierpnia). W każdej z nich uczestniczy około 100-150 tys. pątników, gromadzących się na Wzgórzu Kalwaryjskim. Od 1992 w przeddzień stanowej pielgrzymki mężczyzn do Matki Boskiej Piekarskiej organizowane są sympozja naukowe, poświęcone kulturowym i społecznym problemom Górnego Śląska w aspekcie katolickiej nauki społecznej.
  • Św. Jacek – patron Śląska, dominikanin, kaznodzieja, misjonarz. W ikonografii przedstawiany jest jako dominikanin w habicie, z monstrancją, cyborium, kielichem, figurą Najświętszej Marii Panny, księgą i lilią;

Katedra

Nie ma w Polsce większej katedry niż katedra Chrystusa Króla w Katowicach. Jej historia jest mocno związana ze skomplikowanymi dziejami Górnego Śląska i całej Polski w ostatnich niemal
100 latach oraz Kościoła na tych ziemiach. Budowa świątyni, według projektu Zygmunta Gawlika i Franciszka Mączyńskiego, rozpoczęła się w 1927 roku, a jej konsekracji dokonano 30 października 1955 roku. Katedra stanowi centrum życia religijnego diecezji. Dwa razy do roku – w Niedzielę Palmową oraz podczas powakacyjnego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło–Życie – katedrę wypełnia po brzegi rozmodlona i rozśpiewana młodzież.

Obecni biskupi

  • Wiktor Skworc, Arcybiskup Metropolita Katowicki
  • Marek Szkudło, Biskup pomocniczy Archidiecezji Katowickiej
  • Adam Wodarczyk, Biskup pomocniczy Archidiecezji Katowickiej
  • Damian Zimoń, Arcybiskup Metropolita Senior
  • Gerard Bernacki, Biskup pomocniczy Senior Archidiecezji Katowickiej